Voorbereidende onderzoeken en consultaties

Bloedname en algemene informatie via uw huisarts

 

Consult endocrinoloog - internist

Uitsluiten van stofwisselingsproblemen, onderzoek naar suikerziekte, schildklierlijden, …

 

Consult gastro-enteroloog

1/ Gastroscopie

Door middel van een gastroscopie zal de arts enkele biopsies nemen van de maag. Dit om de bacterie Helicobacter pylori uit te sluiten, omdat deze bacterie het risico op maagzweren verhoogt.

2/ Echo abdomen

Hiermee wordt nagegaan of er reeds leververvetting (= steatose) is en of er galstenen aanwezig zijn.

 

Consult psycholoog

Hierbij wordt de lijdensdruk van het overgewicht besproken alsook het eetgedrag. We gaan na welk type eter u bent en er wordt gepeild naar uw motivatie en verwachtingen. Tevens wordt er informatie gegeven rond de nodige gedragsaanpassingen en de impact of gevolgen van de ingreep op uw levensstijl alsook op uw familie.

 

Consult diëtiste

Het voedingspatroon zal in kaart gebracht worden en onze gespecialiseerde diëtiste zal u tips geven omtrent gezonde eetgewoontes en voedingsadvies postoperatief.

 

Consult chirurg

Hier wordt het hele voortraject samengevat en besproken. Verder worden de verschillende chirurgische ingrepen besproken met inbegrip van mogelijke complicaties alsook lange termijnsverwachtingen.

Afhankelijk van de leeftijd, het overgewicht en de mate van gezondheidsrisico’s kunnen er bijkomende onderzoeken, zoals een slaapstudie of een onderzoek door de cardioloog, gepland worden.

De bekomen resultaten van al deze onderzoeken worden in teamverband (= multidisciplinair team overleg) besproken.