Conservatieve behandeling

Patiënten die niet in aanmerking komen voor een bariatrische ingreep of geen operatie wensen, kunnen ook binnen het Obesitascentrum SFZ starten met een conservatief behandelplan.

Deze patiënten worden professioneel begeleid door een diëtiste en kinesiste. Indien aangewezen wordt er ook psychologische ondersteuning voorzien.

Bewegen:

 • 2 keer per week toesteltraining op uithoudingsvermogen (conditie) en krachttraining
 • Motiveren tot gewichtsverlies
 • Blijvende gedragsveranderingen aanmoedigen

Voeding en dieet

De diëtiste stelt aan de hand van een voedingsanamnese een dagschema voor. De voedingsfouten worden besproken naar een gezonder voedingspatroon.

Tijdens de eerste consultatie tracht de diëtiste een beeld te vormen van het huidige voedingspatroon en de leefgewoonten. Vanuit dit gesprek stellen de diëtiste en patiënt samen een aangepast en haalbaar dagschema op. Daarnaast ontvangt u verschillende informatiebrochures en nuttige tips.

Tijdens de opvolgconsultaties worden eventuele knelpunten besproken en nieuwe doelen opgesteld. De frequentie van de opvolgconsultaties is zeer individueel en wordt onderling afgesproken. Bij elk consult wordt de patiënt gewogen en het gewichtsverloop bijgehouden.

Heelkundige behandeling

 

Voorbereiding

Obesitas vraagt een multidisciplinaire aanpak. Om een bariatrische ingreep te doen slagen, is een professionele begeleiding een must!

Aanpassing van de eet- en leefgewoonten alsook beweegadvies met een mentale gezonde instelling, zorgen voor het beste resultaat op lange termijn!

Al onze teamleden van het Obesitascentrum SFZ staan steeds voor onze patiënten klaar om al hun vragen te beantwoorden.

 

Bewegen

Regelmatig bewegen is belangrijk zowel voor als na een bariatrische ingreep. Een goede pre-operatieve conditie vermindert het risico op complicaties tijdens en na de ingreep en zorgt voor een betere recuperatie nadien.

Van zodra de chirurg de patiënt postoperatief gezien heeft, wordt er groen licht gegeven om te starten met het revalidatieprogramma. Dit kan zowel thuis, bij een eigen kinesist, fitness of onder onze professionele begeleiding.

 

Voeding en dieet

Na een afspraak bij de obesitascoördinatrice volgt een eerste consult bij de diëtiste voor een screeningsgesprek. Hierin wordt gevraagd naar de dieetgeschiedenis en het gewichtsverloop. Aan de hand van een voedingsanamnese wordt het huidige voedingspatroon nagevraagd. Dit alles om te achterhalen welk type eter de patiënt is en om een zo goed mogelijke behandeling te bekomen.

14 dagen voor de operatie zal de patiënt starten met een koolhydraatarm en eiwitrijk dieet. Dit dieet is van belang zodat de lever krimpt (ontvetten) en hierdoor de complicaties tijdens de operatie verminderen.

Na de operatie voorziet de diëtiste verschillende opvolgconsultaties ter bespreking van de verschillende fases in het nieuwe voedingspatroon. Telkens wordt de gehele voeding besproken en advies gegeven hoe de voeding verder uit te breiden, dit alles om een goede voedingsstatus te handhaven. Bovendien worden eventuele klachten besproken zoals dumping, diarree, braken, misselijkheid,….

Tijdens elk consult wordt de patiënt gewogen en het gewichtsverloop bijgehouden.

 

Psycholoog

Psychotherapeutische begeleiding is mogelijk op elk moment in het behandelproces. Zowel voor als na de ingreep of tijdens het conservatief behandelplan.

Zes maanden na de operatie wordt steeds een opvolgingsgesprek met de psycholoog voorzien. Vaak gaat het erg goed vlak na de operatie maar ontstaan er problemen een aantal maanden na de operatie. Tijdens dit opvolgingsgesprek worden mogelijke aanpassingsmoeilijkheden in kaart gebracht en wordt er samen met de patiënt bekeken of een psychotherapeutische begeleiding zinvol is. Indien geen verdere begeleiding wordt opgestart, wordt gekeken naar terugvalpreventie: hoe ga je om met stress, met de stabilisatie van het gewicht, verlies van motivatie, etc.

Al wordt er geen verdere begeleiding opgestart na de opvolgconsultatie, toch kan de patiënt steeds terug contact opnemen om een nieuwe afspraak te plannen, op eigen initiatief of op verwijzing van de huisarts, chirurg of diëtiste.

 

Chirurg

Zowel aan de prille start van het traject binnen het Obesitascentrum SFZ als vlak voor en na een ingreep, zullen er meerdere consultaties bij onze chirurg voorzien worden.

De chirurg gaat nogmaals na wat zowel de medische als heelkundige voorgeschiedenis is van de patiënt, welke medicatie hij/zij neemt, of er specifieke allergieën zijn.

Tevens bespreekt de chirurg de mogelijke heelkundige opties. Alle voor- en nadelen alsook mogelijke complicaties worden uitgebreid besproken.

Soms kan de chirurg aan de hand van de voorgeschiedenis van de patiënt een voorkeur hebben voor een bepaalde ingreep, de reden hiervoor wordt steeds aan de patiënt toegelicht. Het kan ook zijn dat de patiënt een voorkeur heeft tot een bepaalde ingreep. Dit wordt dan ook samen met de chirurg besproken en bekeken of dit inderdaad een goede optie is voor de patiënt.

Procedures

De twee 'gouden standaard' procedures die wereldwijd uitgevoerd worden zijn:

1/ Laparoscopische sleeve gastrectomie

2/ Laparoscopische roux-en-y gastric bypass

De gastric banding ('maagbandje') is eerder een verlaten procedure en voeren wij niet meer uit in het Obesitascentrum SFZ.

Nieuwere technieken zoals de omega gastric bypass, SADI/SADI-S procedure, endoscopische sleeve zijn nog volop in ontwikkeling en worden daarom in het Obesitascentrum SFZ nog niet routinematig uitgevoerd.

1/ Laparoscopische sleeve gastrectomie

De sleeve gastrectomie is een pure restrictieve ingreep. Deze ingreep is dus voornamelijk volumebeperkend en minder ideaal voor de patiënten die eerder zoete eters zijn.

Operatie

Bij deze ingreep wordt de grote buitenbocht van de maag verwijderd, bijgevolg blijft er enkel een lange verticale tunnel of 'sleeve' aan de binnenbocht van de maag bestaan. Deze ingreep zorgt ervoor dat het hongergevoel vermindert doordat het deel van de maag waar deze sensoren zich bevinden, verwijderd wordt. Het resterend deel van de maag is minder elastisch en zal dus minder kunnen uitzetten. Tevens wordt de capaciteit van de maag gereduceerd van 1500-2000ml tot gemiddeld 100-150ml.

© Novica Design
© Novica Design

Te verwachten resultaten

Vermagering treedt meestal op in de eerste 6 tot 9 maanden. U kan een gewichtsdaling van 50 tot 60% van het overgewicht bekomen. Het effect van deze ingreep is het grootst bij volume-eters omdat het voortdurende hongergevoel vermindert en de capaciteit van de maag aanzienlijk verkleind is.

Voordelen

 • Er treedt snel een volheidsgevoel op, waardoor u stopt met eten.
 • De overgang van maag naar darm (“pylorus”) blijft intact, wat het risico op het dumpingsyndroom (= inname van bepaalde voedingsstoffen zoals o.a. vetten en suikers kunnen slecht worden verdragen) verkleint.
 • Deze ingreep kan als een definitieve procedure dienen, maar wordt ook toegepast bij zeer hoge gewichtscategorieën als voorbereiding op een restrictieve- malabsortieve procedure (zoals de gastric bypass).
 • Goede invloed op aandoeningen zoals suikerziekte of te hoge bloeddruk.

Nadelen

 • De operatie is onomkeerbaar aangezien een deel van de maag is verwijderd.
 • Misselijkheid en overgeven is mogelijk bij te vlug en te veel eten.
 • Lekkage: dit wordt tijdens de operatie en op de eerste dag van de ingreep gecontroleerd door middel van een slikfoto. Ondanks geruststellende bevindingen weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat het lekkage risico nog steeds 1% bedraagt.
 • Vernauwing (stenose) aan de overgang van de slokdarm/maag.
 • Zure reflux als gevolg van het hogedruk systeem dat gecreëerd wordt.

2/ Laparoscopische roux-en-y gastric bypass

De gastric bypass is een combinatie van een restrictieve en malabsorptieve ingreep. Enerzijds restrictief omdat we een klein maagje zullen creëren, anderzijds malabsorptief omdat we de dunne darmen gaan omleiden ('bypassen') en voeding dus op een andere manier zal worden opgenomen.

Operatie

Bij deze procedure wordt er een kleine voormaag (= pouch) gecreëerd ter hoogte van de overgang van de slokdarm naar de maag. Deze voormaag is dan niet meer verbonden met de rest van de maag en heeft slechts een inhoud van ongeveer 20 tot 30 ml. Hierdoor is er een sneller gevoel van verzadiging. Bij deze ingreep wordt de rest van de maag niet verwijderd.

Vervolgens wordt de dunne darm doorgenomen, 40 – 50 cm voorbij het uiteinde van de maag.

Nu wordt het onderste deel van deze darm naar boven gebracht en verbonden met de nieuwe voormaag. Vanaf dan noemt men dit de “voedingslis”.

Tot slot wordt de uitgang van de restmaag op een lager niveau verbonden met de voedingslis. Op dat niveau komen de verteringssappen dus terug bij het voedsel.

© Novica Design
© Novica Design
© Novica Design
© Novica Design

Te verwachten resultaten

U kan een gemiddeld verlies verwachten van 65 tot 75% van het overgewicht. De eerste zes maanden is het gewichtsverlies het grootst. Nadien gaat het vermageren trager maar houdt het nog 12 tot 18 maanden aan na de ingreep.

Voordelen

 • Zowel volume– als zoeteters zijn goede kandidaten.
 • Aanvankelijk sneller gewichtsverlies.
 • De eventuele gezondheidsrisico’s, zoals suikerziekte of hoge bloeddruk ten gevolge van het overgewicht kunnen door deze ingreep aanzienlijk verbeteren of zelfs verdwijnen. (60 - 65%)
 • Verlies van 65-75% van het overgewicht
 • Minder gewichtstoename op langere termijn (5-10 jaar) in vergelijking met de sleeve gastrectomie

Nadelen

 • Zeldzaam ijzer en vitamine B12 tekort kan optreden.
 • Het eten van voedingsbestanddelen zoals vetten en suikers kan een onbehagelijk gevoel geven (= dumping).
 • Lekkage: dit wordt tijdens de operatie en op de eerste dag na de ingreep gecontroleerd d.m.v. een slikfoto. Ook hier weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat het risico hierop ongeveer 1% bedraagt.
 • De restmaag is nog moeilijk bereikbaar voor onderzoek na de ingreep. Vandaar dat het gebruik van ontstekingsremmers wordt afgeraden gezien een gastroscopie (kijkonderzoek van de maag) in dit gedeelte van de maag een chirurgische benadering vraagt.
 • Darmverstrengeling (= interne herniatie) als gevolg van de gewijzigde anatomie en uitgesproken gewichtsverlies. Hiervoor dient dan een kijkoperatie te gebeuren om de dunne darmen terug in de juiste positie te leggen.