Obesitascentrum SFZ

Welkom op de website van het Obesitascentrum SFZ.

Deze website geeft u de informatie over bariatrische chirurgie of een conservatief traject.

Om een goede gewichtsreductie te verkrijgen, is het belangrijk u vooraf goed te informeren en u tijdens het hele traject professioneel te laten begeleiden.

Ons team wenst u alvast veel succes! Wij staan te allen tijde voor u klaar!

Obesitas en overgewicht

De wereldwijde prevalentie van obesitas is sinds 1980 verdubbeld. In 2014 hadden meer dan 1,9 miljard volwassenen overgewicht, waarvan meer dan 600 miljoen personen obesitas. Dit is ongeveer 13% van onze wereldbevolking.  42 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar hadden overgewicht of obesitas in 2013.

Volgens de WHO (Wereldwijde Gezondheidsorganisatie) zijn de cijfers van België evenmin positief: 56,4% van de volwassenen heeft overgewicht en 22,1% is obees.

De WHO voorspelt dat deze cijfers nog zullen toenemen de komende jaren.

Overgewicht en obesitas worden dikwijls met elkaar vergeleken. Toch is er een groot verschil. Naarmate het gewicht toeneemt, nemen ook de gezondheidsrisico’s toe. De belangrijkste oorzaak van overgewicht is een onevenwicht tussen energie-inname en fysieke activiteit, met gewichtsstijging en vetopstapeling als gevolg. Obesitas is een chronische ziekte door een te hoge vetopstapeling in het lichaam, met ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg. Daarom spreken we vanaf een BMI ≥ 40kg/m² van morbide obesitas. Het is dus van levensbelang dat obesitas aangepakt wordt, want voldoende afvallen leidt tot een optimale gezondheid en meer mobiliteit.

In eerste instantie trachten we dit te bereiken via intensieve, multidisciplinaire begeleiding waarbij een combinatie gezocht wordt van voedingsadvies, inzicht in het eetgedrag en toename van fysieke activiteit.

Andere oorzaken van obesitas, zoals hormonale problemen, moeten natuurlijk ook uitgesloten worden.

Body Mass Index (BMI)

De Body Mass Index (= BMI) maakt het mogelijk om de mate van overgewicht te bepalen door de verhouding te berekenen tussen lengte en gewicht bij een persoon.

BMI = gewicht/ lengte²

De bekomen waarde bepaalt tot welke gewichtscategorie u behoort en welke de gerelateerde gezondheidsrisico’s zijn. Want algemeen geldt dat een hogere BMI ook een hoger gezondheidsrisico inhoudt.

 

Bereken uw BMI

Uw BMI is

BMI < 20 kg/m² = Ondergewicht
BMI 20 - 24.9 kg/m² = Normaal
BMI 25 - 29.9 kg/m² = Overgewicht
BMI 30 - 39.9 kg/m² = Obesitas
BMI 40 - 49.9 kg/m² = Morbide obesitas
BMI 50 - 59.9 kg/m² = Super obesitas
BMI > 60 kg/m² = Super super obesitas